Prezentacja z pierwszego wykładu “Jakość kodu”.

  • Jak pisać kod?
  • Jak stworzyć dobrą klasę?
  • Jak napisać dobrą metodę/funkcję?
  • Testy jednostkowe
  • Refaktoryzacja
  • Integracja ciągła (continuous integration)