Prezentacja z pierwszych wykładów w roku akademickim 2018/19 “Praca w grupie” oraz “System kontroli wersji“.

 • Grupa projektowa
 • Fazy projektu informatycznego
 • Metodyka Agile
 • Poznawanie wymagań
 • Jira
  • Issuesy
  • Epiki
  • Projekty
  • Scrum
  • Kanban
 • Systemy kontroli wersjii GIT