Prezentacja z wykładu “Budowanie dystrybucji GNU/Linux dla Raspberry Pi z pomocą Yocto Project”.

 • Raspberry Pi
  • Model pracy
  • Oprogramowanie stacji roboczej
  • Kompilacja skrośna
  • Komunikacja przez UART
  • Systemy operacyjne dla Raspberry Pi
 • Yocto Project
  • Wersje Yocto Project
  • Warstwy Yocto Project
  • Konfiguracja stacji roboczej na potrzeby Yocto Project
  • Budowanie minimalnego obrazu dla Raspberry Pi
  • Programowanie obrazu na karcie micro SD
  • Komunikacja za pomoc¡ portu szeregowego
  • Dodawanie nowych pakietów
  • Konfiguracja Git dla repozytoriów wymagających autoryzacji
  • SDK
  • Instalacja i użycie SSH
  • Instalacja i użycie serwera NFS