Poniżej można znaleźć materiały z ostatniego wykładu – tajniki narzędzi do wspomagania programowania w językach C/C++: